Materiály - Sklá


Naše okná sú zasklené kvalitnými sklami od firmy EFECTOR a PILKINGTON. Kombináciou skiel (dvojsklá, trojsklá) sa dosahujú priaznivé tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti ako aj usmernenie vplyvu slnečného svetla.

IZOLAČNÉ DVOJSKLO

Izolačné dvojsklo je konštrukčne vytvorené z dvoch tabulí skla v hrúbkach, odpovedajúcich funkčným a mechanickým nárokom na zasklenie. Ich vzájomná dištančná vzdialenosť je vymedzená dutým dištančným rámom plneným vysušujúcim prostriedkom. Obvodové spojenie tabulí skiel a dištančných rámov je prevedené trvale plastickým tmelom. Vonkajší obvod tabulí skiel a dištančných rámov je vyplnený pružným vulkanickým tmelom. Konštrukcia skla tak vytvára hermeticky uzavretú dutinu medzi tabuľami skla.

Aby mohlo izolačné dvojsklo plniť rozmanité funkcie, kombinujú sa rôzne druhy skiel, čím je možné zaistiť funkcie protislnečné, zvýšenie tepelnej izolácie, zvýšenie zvukovej izolácie a bezpečnosti. Po dohode je možné dodať dvojsklá s dištančným rámikom rozličnej šírky, taktiež rozličné kombinácie skiel - bezpečnostné, ornamentové, farbené sklá v hmote, povrchovo upravené sklá, znižujúce koeficient prestupu svetla, prípadne aj sklá, regulujúce solárnu energiu.

Izolačné dvojsklo tepelnoizolačné je zložené z dvoch tabulí skla, pričom do vnútra dutiny je vkladaná priehľadné tepelnoizolačné sklo z nízkou emisivitou hrúbky 1,1 až 1,3 mm. Hermeticky uzavretá dutina je vyplnená plynom argónom. Vnútorné absorbčné sklo - vzniká pridaním oxidov kovov pri tavení skla. Absorbuje vysoké množstvo slnečnej energie a tým zabraňuje jeho nadmernému vstupu do interiéru.

IZOLAČNÉ TROJSKLO
 

Izolačné trojsklo môže dosahovať hodnoty až 0,5 W/m2.K, a tak vyhovuje najvyšším nárokom na tepelnú izoláciu.V tomto prípade je plnené kryptónom čo navyšuje jeho cenu. Izolačné dvojsklo využíva slnečnú energiu. Túto vlastnosť skla charakterizuje tzv. hodnota g: čím vyššia je hodnota, tým vyššie je využitie slnečného tepla. Príliš vysoká hodnota g má však svoje nevýhody: energetický zisk dosiahnutý slnečným žiarením znamená ohrievanie. Zvlášť v lete je preto výhodnejšia nižšia hodnota g, zatiaľ čo v tmavých jesenných a zimných mesiacoch sa zákazník častejšie rozhoduje pre sklo s vyššou hodnotou g.Vynikajúce hodnoty U a vyvážené hodnoty g znamenajú priaznivú tepelnú bilanciu. Hodnota g nemá nič spoločné s priepustnosťou svetla. Nemalá nevýhoda trojskla je jeho veľká hmotnosť.

Súčiniteľ
prechodu
tepla Ug
podľa
EN 673
W/m2.K

Zloženie (hrúbka skla - hrúbka dištančného rámiku - hrúbka skla v [mm])

Celková
priepustnosť
slnečného
žiarenia
g %

Vzduchová
nepriezvučnosť
Rw
dB

Plyn

Ug =1,0

4 - 16 - 4

63

32

Argón

Ug =0,84

4 - 10 - 4 - 10 - 4

50

32

Argón

Ug=0,7

4 - 12 - 4 - 12 - 4

50

32

Argón

Ug = 0,6

4 - 16 - 4 - 16 - 4

50

32

Argón

Ug = 0,5

4 - 12 - 4 - 12 - 4

50

32

Kryptón